Kategori: IT Management \ Prosjekthåndtering

Hvordan få til lønnsomme prosjekter: Optimaliser - Fakturer - Vinn

Lønnsomme prosjekter er kjernen i tjenesteytende bedrifter - fordi lønnsomme prosjekter ofte betyr lønnsomme virksomheter. De som er best i klassen gjennomfører lønnsomme prosjekter takket være god innsikt i deres prosjektplaner, kostander og budsjett. De oppnår en optimal utnyttelsesgrad ved å synkronisere tilgjengelighet på ressurser, forespørsler på disse- og ordre-reserve- på prosjektene. De har kortere tid fra prosjektet er utført til de har pengene på bok, fordi de fakturerer med presisjon og unngår betalingsforsinkelser. 

I dette whitepaperet kan du lese om hvordan de beste utfører sine prosjekter, og sammenligne deres nøkkeltall med tall fra egen virksomhet (tallene er fra SPI Research 2019).