Kategori: IT Management \ Prosjekthåndtering

I mål med porteføljestyring

Få realisert prosjektgevinstene og kom i mål med strategien

Mange organisasjoner har flere prosjekter enn de har økonomiske ressurser og timer til å gjennomføre dem. Ofte har ledelsen manglende oversikt og sliter derfor med å si nei til nye prosjekter. I stedet for å overbelaste organisasjonen med mange prosjekter samtidig, blir det inngått kompromisser med kvaliteten.

En stor europeisk undersøkelse fra Project Management Institute (PMI) viser at organisasjoner, til tross for store investeringer økonomiske ressurser og timer), ikke høster gevinstene fra prosjektene. Konklusjonen er at tiden blir brukt på feil prosjekter med tanke på strategien, og/eller at det er for mange prosjekter som pågår samtidig.