Kategori: IT Management \ Kunstig intelligens

Bruk av KI-verktøy for effektiv sanntidskommunikasjon med kollektivreisende

Hvordan vil fremtidens kollektivreiser planlegges og oppleves? I artikkelen «Bruk av KI-verktøy for personlig kundeservice og prediktiv analyse i kollektivtrafikken» ser eksperter fra Salesforce på utfordringer med gamle verktøy for kundeservice og mulighetene med nye. Les mer om hvordan automatisert kundebehandling, prediktiv analyse og kundeservice i sanntid kan revolusjonere fremtidens kollektivreiser.