Kategori: IT Management \ Kundeservice

Kundene og teknologien driver utviklingen i varehandelen

Økte krav og forventninger hos kundene skaper nye utfordringer som må innfris av detaljforhandlerne. For å kunne reagere effektivt blir det avgjørende at utfordringene blir raskt definert og forstått. I vår white-paper «Achieve Excellent Customer Experience in Retail», som vi har utviklet sammen med britiske Retail Gazette, får du innsikt i seks viktige utfordringer og hvordan du kan møte dem i et stadig tøffere konkurransemarked. 


Mer om disse temaene i rapporten:

·      Rask og brukervennlig levering i alle formater

·      Den digitale kundereisen og -opplevelsen

·      Den fysiske butikken og teknologiske muligheter

·      Kunde 360º: En helhetlig plattform for å begeistre kundene

·      Fornøyde, kompetente ansatte skaper gode kundeopplevelser

·      Smart og fornuftig mersalg gir mer lojale kunder