Kategori: IT Management \ Human resources

Hvordan løse talentpuslespillet?

Dersom du ønsker å tiltrekke deg yngre talenter kan du ikke lenger ignorere den teknologiske utviklingen. Dette whitepaperet handler om de viktigste ressursene i firmaet ditt, nemlig menneskene. Hvordan kan du sikre at rett person, med rett kompetanse, jobber på rett prosjekt? 

De beste tjenesteytende bedriftene rekrutterer riktige talenter og behandler de på en måte slik at de ønsker å bli værende lenge, samtidig som de optimaliserer utnyttelsesgraden og øker lønnsomheten i firmaet. Last ned dette whitepaperet for å lese mer om hvordan de løser rekrutteringen. Du kan også sammenligne nøkkeltall med tall fra ditt eget firma (tallene er fra SPI Research 2019).