Kategori: IT Management \ The Internet of Things

Slik øker du innovasjonstakten med riktig teknologi!

Les hvordan industri- og produksjonsbedrifter får mer informasjon om markedet, mer effektiv produksjon og et bedre tilbud til kundene.
Svaret er Produksjon 4.0 og stikkordene er digitalisering, datafangst fra online sensorer, dataanalyse, automasjon og tingenes internett.

I denne guiden kan du lese mer om:
    • hvordan du kvitter deg med teknisk gjeld.
    • hvordan du oppgraderer deg til Produksjon 4.0.
    • hvordan bedriften kommer tettere på kunder og marked med en skybasert ERP-løsning.
    • hvordan du som leder sikrer oppslutning og suksess for endringsprosjektet.