Kategori: Sikkerhet \ Tilgangskontroll

Håndtering av innside-trusler

Virksomheter står i dag ovenfor store sikkerhetsutfordringer hvor truslene mot brukere blir flere og mer komplekse. Kompromitterte brukere og brukerprofiler viser seg å være utfordrende å avdekke med dagens sikkerhetsløsninger. For å takle disse truslene trenger virksomheter en løsning bygget fra grunnen av med moderne teknologi som maskinlæring, atferdsanalyse og datavitenskap. Last ned vår whitepaper og les hvordan Exabeam håndterer disse truslene gjennom User Behavior Analytics (UBA).