Bedrift: Vipre

Sørg for de ansattes sikkerhetskompetanse før dere blir utsatt for cyberkriminalitet.

Gjør de ansatte til av aktiv del av bedriftens sikkerhetsforsvar. Gjør dem i stand til å identifisere trusler og opptre korrekt i fall selskapet utsettes for et IT-angrep.

De ansatte skal være en del av sikkerhetsløsningen, ikke problemet.

 

Hva er Security Awareness Training?

En digital utdannelse som foregår over tid og som har til formål å øke de ansattes bevissthet om it-sikkerhet.

 

Hvorfor er det viktig?

De ansatte kan i mange sammenhenger være det svakeste ledd. Sikkerhetsløsningene er effektive, men hvis ansatte tar en feil beslutning og klikker på en lenke eller ved en feiltakelse gir bort følsomme opplysninger, kan det være nok til å sette virksomhetens sikkerhet i spill.

Trente og oppmerksomme ansatte kan derimot utgjøre et sterkt og ekstra sikkerhetsforsvar.