Et whitepaper fra Adra by Trintech

Slik har covid-19 påvirket regnskap for detalj- og netthandelen

– Hva har endret seg og hvordan ser fremtiden ut?

Økonomi- og regnskapsavdelingen utgjør hjertet i en organisasjon, hvor de bidrar til vekst og sunnhet i selskapet. Når tidene er usikre, som nå, ser alle til dem med forhåpningsfulle øyne. De trenger innsikten og rapportene for å navigere seg gjennom et uoversiktlig landskap, og det behovet dekkes av økonomi- og regnskapsavdelingen. 

 

Usikkerheten vi står i, har kastet nytt lys på regnskapsførerrollen. Fra å ha en nødvendig kontrollfunksjon, kanskje oversett og usynlig, har regnskapsførere havnet i sentrum av oppmerksomheten. Regnskapsførere, så vel som controllere og økonomimedarbeidere, skal ikke bare levere på de vanlige rapporteringsoppgavene, men også bidra med nøyaktig, forretningskritisk innsikt til beslutningstakerne i organisasjonen.

 

Det gjelder spesielt økonomi- og regnskapsmedarbeidere i detalj- og netthandelen. En endret kundeatferd preget av svingninger og uforutsigbarhet, har fått dem på tå hev. Det kommer på toppen av de tungvinte og omfattende internprosessene som preger hverdagen.

Denne e-boken tar for seg:

  • Verktøy regnskap- og økonomiavdelingen benyttet seg av før Covid-19. 
  • Effektene av pandemien på detalj- og netthandelen.
  • Endringer som påvirker regnskapsføring i lys av pandemien.
  • Fremtidens regnskapspraksiser i detalj- og netthandelen.

Dokumentinformasjon

Produkt: Whitepaper
Kategori: Programvare, Regnskapssystemer, IT Management, Budsjett, IT Management, eCommerce
Språk: Norsk
Format: PDF
Filstørrelse: 15038 kB
Publisert: 8.4.2021
Flere whitepapers fra Adra by Trintech
Tittel: Få mer tid, kontroll og oversikt
Bedrift: Adra by Trintech
Språk: Norsk
Format: PDF
Filstørrelse: 13953 kB
Dato: 28.11.2022
Tittel: Guide: Slik gjør du verdiskapende månedsavslutning
Bedrift: Adra by Trintech
Språk: Engelsk
Format: PDF
Filstørrelse: 5986 kB
Dato: 4.11.2020
Tittel: Økonomiavdelingens fremtid - Internasjonal undersøkelse om automatisering innen finans
Bedrift: Adra by Trintech
Språk: Norsk
Format: PDF
Filstørrelse: 3170 kB
Dato: 3.8.2020
Andre har også lastet ned
Tittel: Økonomiavdelingens fremtid - Internasjonal undersøkelse om automatisering innen finans
Bedrift: Adra by Trintech
Språk: Norsk
Format: PDF
Filstørrelse: 3170 kB
Dato: 3.8.2020
Tittel: Guide: Slik gjør du verdiskapende månedsavslutning
Bedrift: Adra by Trintech
Språk: Engelsk
Format: PDF
Filstørrelse: 5986 kB
Dato: 4.11.2020